Hoe we werken

Projectmatig Creëren binnen onze trajecten


20190121-WUR-Essentials-Staf-2019-1-15-1024x512
20190702-WUR-PM-Essentials-2019-2-5001367

Als projectmanagementtrainers en -adviseurs werken wij voorbeeldig in de voorbereiding en de uitvoering van onze eigen opdrachten. Hier geldt immers: practise what you preach. Voor ons betekent dit dat wij:

  • zorgvuldig en bewust aandacht geven aan de relatie met onze opdrachtgevers, tijdens de intake, uitvoering en afsluiting van onze trajecten;
  • een voorkeur hebben voor samenwerking in co-creatie: inzet van co-trainers, -facilitators en andere ‘ervaringsdeskundigen’;
  • deelnemers aan onze trainingen altijd de mogelijkheid geven om te werken aan hun actuele projecten, zodat zij de methodiek direct toepassen in de praktijk.

Hart voor Projecten werkt! Ook voor: