Teamcoaching

Voor effectieve teams zijn twee vragen cruciaal:
1. Wat moeten of willen we precies bereiken?
2. Hoe werken we met plezier en effectief samen?
Dit lijken zulke eenvoudige vragen, maar de antwoorden zijn vaak complex. Vaak zijn de doelen en beoogde teamresultaten namelijk helemaal niet zo helder of lopen de meningen hierover behoorlijk uiteen. En het samenwerken en samenzijn als team is ook niet altijd vanzelfsprekend prettig en effectief: iedereen gaat te veel zijn eigen gang of er zijn onderlinge spanningen en gedoe.

Teamcoaching door Hart voor Projecten

Zo kijken wij naar teams

Onze meervoudige aanpak


Systeembril

Wij kijken naar teams met een systeembril. We richten ons in eerste instantie dus niet op de individuen binnen het team, maar op de interactie tussen de leden. Er zijn patronen tussen mensen ontstaan die niet (meer) functioneel zijn en die van belang zijn om te onderzoeken en om zicht op te krijgen voordat het team een volgende stap kan zetten. Vaak hebben we de neiging om naar de oorzaak van de spanning te zoeken, te beschuldigen en verwijten te maken. Dan is er weinig bewustzijn op de patronen die zich voordoen en het eigen aandeel van teamleden daarin.

Het is voor het team goed om te zien dat deze circulaire, zichzelf versterkende patronen er zijn, dat werkt ‘ontschuldigend’ en is daarmee een opening om iets anders te gaan doen.

De leidinggevende van het team is vaak onderdeel van het systeem en soms ook van het probleem. Onze teamcoaches zijn opgeleid om ‘meervoudig partijdig’ te zijn en laten het team samen in de spiegel kijken en tot oplossingen komen. Dan kunnen jullie je weer, met meer ontspanning en plezier, samen focussen op het werk.

Interventies op 3 niveaus

Onze aanpak als teamcoaches is dat we observeren en reflecteren op wat we waarnemen terwijl het team zelf werkt aan verbetering. Met onze interventies houden we een spiegel voor én bieden we handvatten waarmee jullie verder kunnen. Daarbij maken we duidelijk hoe wij waarnemen, vanuit welke modellen we kijken, zodat het team dit zelf ook leert doen.

  1. Doelen en inhoud – Hoe helder is de taak van het team? Hoe duidelijk is het wat ze te doen hebben, waar ze zich op richten? En is daar overeenstemming over?
  2. Spelregels en afspraken – Hoe werkt het team samen? Zijn er adequate spelregels en een passende rolverdeling? Niks is zo erg als een spel spelen waarbij de ene helft Rotterdamse spelregels hanteert en de andere helft de Amsterdamse variant.
  3. Relatienetwerk en interactie – Hoe gaat het team met elkaar om? Is er respect en begrip voor de verschillen binnen het team? Zijn mensen in staat om echt te luisteren naar elkaar? En zijn ze zich bewust van hun eigen aandeel?

Grip op gedragspatronen

Los van op wélk niveau we intervenieren, is het doel van onze interventie altijd om teams in de gelegenheid te stellen, zelf beweging te creëren in vastzittende, niet-effectieve gedragspatronen. Hierbij werken we vanuit het vertrouwen dat in ieder team behoefte én potentieel zit om de samenwerking te verbeteren – we zien het als onze taak om dit potentieel zodanig zichtbaar te maken, dat kleine gedragsveranderingen zorgen voor verandering in het gedragspatroon.

Lagen van teamcoaching door Hart voor Projecten

Instrumenten

Onze interventies vinden hun oorsprong in Deep Democracy (alle stemmen binnen het team worden gehoord, niet alleen de meest prominenten) en Appreciative Inquiry (we helpen teamleden te focussen op het zichtbaar maken en versterken van gedrag dat wél effectief is, in plaats van het eindeloos sleutelen aan gedrag dat níet effectief is). Daarnaast kan het voor het team nuttig zijn om meer zicht te krijgen op de onderlinge verschillen in stijl en dynamiek. Daarvoor werken we dan graag met Insights Discovery.

Inzicht in de eigen stijl en gedrag helpt om begrip en waardering te krijgen voor verschillen in het team. Insights Discovery biedt eenvoudige en positieve taal om de verschillen tussen mensen te herkennen. Insights is uitstekend bruikbaar in teams. Het model geeft door de vier kleuren snel inzicht. Het profiel geeft vaak een verbluffend accurate spiegel voor deelnemers.

Insights Discovery in team coaching door Hart voor Projecten

De deelnemer vult in twintig minuten een digitale vragenlijst in. Daarmee wordt een uitgebreid persoonlijk profiel gemaakt. Dit profiel koppelen we persoonlijk terug. Een terugkoppeling in het team, als onderdeel van de teamcoaching, is ook mogelijk. De persoonlijke profielen zijn voor de deelnemer en desgewenst maken we een teamwiel, waarin de dynamiek van het team zichtbaar wordt.

Teamwiel Insights Discovery in teamcoaching door Hart voor Projecten

Ben je na het lezen van deze informatie geïnteresseerd in onze mogelijkheden voor jullie team? Dan denken we graag met je mee. Teamcoaching is altijd maatwerk. We horen graag jouw vraag als startpunt om de mogelijkheden te verkennen.


    Deze site is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

    Hart voor Projecten werkt... ook voor: