Projectmatig Creëren

De meest complete projectmanagementmethode

Voor een goed projectresultaat is voor alles commitment en energie nodig. Als het projectteam het project belangrijk vindt, verantwoordelijkheid neemt en er zin in heeft dan is de basis gelegd. Op deze basis is Projectmatig Creëren ontwikkeld.

Projectmatig Creëren biedt hiermee een andere aanpak dan andere projectmanagementmethoden. De traditionele kracht van projectmanagement wordt gecombineerd met de kracht van scheppend vermogen, commitment, samenwerking, plezier en inspiratie.

Succesvolle projecten kenmerken zich door het in de juiste verhouding inzetten van vier dimensies:

PMCCompact.indb

HET – structuur

De ‘harde’ projectinstrumenten geven rust, overzicht en orde. De structuur, mits goed gekozen, vormt dan een ruggengraat, die stevigheid biedt zonder te knellen.

WIJ – samenwerking:

De mate waarin het team daadwerkelijk samen werkt, waardoor de optelsom van de inspanningen groter wordt en plezier en creativiteit groeit.

IK – commitment

Hoe het individu zich verbindt aan en inzet voor het project, zodat alle betrokkenen zich mede-eigenaar van het project voelen. Dat is cruciaal voor projectsucces.

ZIJ – omgeving

De mate waarin het project verankerd is in de omgeving. De omgeving bepaalt immers altijd het bestaansrecht van het project.

Inmiddels is Projectmatig Creëren doorgegroeid tot ‘de meest complete projectmanagementmethode’. ‘Het is een uitgebreide methode met een groot aantal hulpmiddelen. Met name op het hoofdaspect gedrag scoor deze methode relatief hoog. […] Projectmatig Creëren scoort het maximaal haalbare op het aspect team. Niet verwonderlijk aangezien de kern van PMC zit in commitment.’

Bron: Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement (IPMA en Berenschot)

Projectmatig Creëren in praktijk

Projectmatig Creëren biedt praktische werkvormen, waarbij het hele team in actie komt om samen het project vorm te geven. Daarmee creëren ze samen het project, vanaf het maken van scherpe afspraken met de opdrachtgever over de opdracht, vervolgens het bouwen aan het activiteitenplan tot het uiteindelijk opleveren van het resultaat.

Luuk van der Knaap Photography - www.luukvanderknaap.nl
  • Projectmatig Creëren is goed te gebruiken in combinatie met andere, eigen projectmanagementmethoden. Vaak biedt het net die handvatten om projectmanagement makkelijker toepasbaar te maken, ook voor medewerkers die projecten erbij doen.
  • Commitment van het projectteam, verwachtingen van opdrachtgever, afstemming met de lijnorganisatie en het draagvlak bij belanghebbenden krijgen alle aandacht. Zij vormen de voorwaarden voor een succesvol project.

Projectmatig Creëren vindt zijn oorsprong niet in een bepaald vakgebied of branche, maar in een filosofie over hoe organisaties (moeten) werken. Het is dan ook een methode die breed toepasbaar is. Omdat creativiteit een belangrijke rol speelt, zal de kracht van Projectmatig Creëren zich vooral bewijzen bij ‘lastige’ projecten, in termen van onderwerp, werkwijze of omgeving. Zeer uiteenlopende (inter)nationale organisaties hebben Projectmatig Creëren toegepast, zoals ingenieursbureaus, overheid, non-profitorganisaties, banken, elektriciteitsbedrijven, wetenschappelijk en toegepast onderzoek, productiebedrijven en gezondheidszorg.

De impact van Projectmatig Creëren gaat verder dan alleen projecten. Het gaat over hoe mensen in organisaties samen kunnen werken, over hoe ze hun eigen wijsheid kunnen inzetten hiervoor. Het heeft dus invloed op de communicatie over en weer tussen project en permanente (lijn)organisatie, op hoe mensen binnen teams samen werken, en dus ook op de cultuur van de organisatie.

Hart voor Projecten werkt! Ook voor: